دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی

فوق تخصص جراحی پلاستیک


شماره تماس مطب

First Hand Transplant In Iran

First Hand Transplant Surgery in Iran

On February 27, 2013, the first hand transplant surgery was performed in Tehran, Iran by the 15thKhordad Hospital plastic surgery team. A team coordinated by Dr. Abdoljalil Kalantar-Hormozi, professor of plastic surgery and director of the 15thKhordad Plastic Surgery Hospital, performed this operation. Other members of the plastic surgery transplant team wereDr. FarhadFiroozi, plastic surgeon;Dr. MasoodYavari, hand surgeon; and Dr. EhsanArasteh, hand surgeon

EskandarMoghadami a 38-year-old man, who lost his right hand six years ago, underwent an 7.5 hour surgery and received a hand transplant from a 24-year-old brain dead male donor. Currently, the patient is on day 7 of postoperative recovery and is doing well

http://www.drkalantar.ir/userfiles/Images/Gallery/Pics/s-FHTII%20en%20(4).jpg

Head Of Team :

Abdoljalil Kalantar-Hormozi , MD :Proffesor Of Plastic Surgery

Team Members :

Farhad Firoozi , MD :First surgeon

Masood Yavari , MD :second surgeon

Ehsan Arasteh , MD :Third surgeon

Maziar Mafi , MD :Anesthesiologist

*

*

*

SIX DAYS AFTER HAND TRANSPLANT

http://www.drkalantar.ir/userfiles/Images/Gallery/Pics/s-after%206.jpg

*

*

*

SEVEN DAYS AFTERHAND TRANSPLANT

http://www.drkalantar.ir/userfiles/Images/Gallery/Pics/s-after%207.JPG

*

*

*

11th DAY AFTERHAND TRANSPLANT

http://www.drkalantar.ir/userfiles/Images/Gallery/Pics/s-11th%20day%20after%20operation%201.jpg

*

*

*

15th DAY AFTERHAND TRANSPLANT

http://www.drkalantar.ir/userfiles/Images/Gallery/Pics/s-15th%20day%20after%20operation%20(1).JPG

http://www.drkalantar.ir/userfiles/Images/Gallery/Pics/s-15th%20day%20after%20operation%20(2).JPG

http://www.drkalantar.ir/userfiles/Images/Gallery/Pics/s-15th%20day%20after%20operation%20(3).JPG

http://www.drkalantar.ir/userfiles/Images/Gallery/Pics/s-15th%20day%20after%20operation%20(4).jpg

http://www.drkalantar.ir/userfiles/Images/Gallery/Pics/s-15th%20day%20after%20operation%20(5).jpg

*

*

*

18th DAY AFTERHAND TRANSPLANT

http://www.drkalantar.ir/userfiles/Images/Gallery/Pics/s-18th%20day%20after%20operation.JPG

*

*

The Patient was visited today on the 20thDay after Hand Transplant. Condition of Transplanted Hand is good and Patient is able to move his Fingers slightly. Fortunately biopsy of the hand showed no evidence of Tissue necrosis or rejection

A.J.Kalantar Hormozi , MD ,Head of team

2013/3/18

*

*

20th DAY AFTERHAND TRANSPLANT

http://www.drkalantar.ir/userfiles/Images/Gallery/Pics/s-20th%20day%20after%20operation%20.JPG

MORE PHOTOS


آدرس مطب : 1
تلفن : 1 - 1

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بیوگرافیاسامی تیم فوق تخصصی جراحسفر چهاردهم به مناطق محرفرشتگان زمینی