دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی

فوق تخصص جراحی پلاستیک


شماره تماس مطب

بیوگرافی (قسمت اول)- فارسی

تحصيلات :

- رتبه اول ديپلم دبيرستان بزرگمهر اهواز سال 1355

- پزشکي عمومي دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اهواز 1362-1355 ( فارغ التحصيل ممتاز )

- جراحي عمومي دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اهواز 1367-1363 ( رتبه اول بورد کشوري )

- فوق تخصص جراحي پلاستيک، دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي ايران 1371-1368 ( دستيارارشد به مدت يکسال )

دوره تکمیلی Visiting Scholar :

1- دوره تکميلي جراحي جمجمه , فک وصورت کشور انگلستان 1372

2- دوره تکمیلی جراحی جمجمه ، فک وصورت کشور فرانسه 73-1372

3- دوره تکميلي جراحي فک وصورت آلمان مونیخ 1383

4- فرصت مطالعاتی جراحی پلاستیک جمجمه فک وصورت دانشگاه Yale امریکا 1384

مقالات در مجلات داخلي :

1- كلانترهرمزي ع . تبديل BCCبه SCC ، مجله جراحی پلاستيك وترميمي ايران ، 1376 ، 2 ، 18 .

2- كلانترهرمزي ع . بازسازي صورت در تالاسمي ، مجله تالاسمي ، 1377 ، 2 .

3- كلانترهرمزي ع .، معتمد ص .، حسن پور ا . بررسي كارايي فلپ فوق ترقوه اي دربازسازي سروگردن ، پژوهنده ، 1377 ، 12 ، 83 .

4- مافي پ .، كلانترهرمزي ع . تاريخچه جراحي پلاستيك ،مجله جراحی پلاستيك و ترميمي ايران ، 1377 ، 2، 35 .

5- كلانترهرمزي ع . زالي ع . همانژيوساركوم گوش خارجي ناشي از رادياسيون ، مجله جراحـي پلاستيك و ترميمي ايران ، 1377 ، 4، 14

6 کلانترهرمزی ع .یک هفته با Paul Tessier درتهران مجله جراحی پلاستیک و ترمیمی ایران1377 ، 5 ، سرمقاله قسمت اول

7 کلانتر هرمزی ع .یک هفته با Paul Tessier درتهران مجله جراحی پلاستیک و ترمیمی ایران 1378 ،6 ، سرمقاله قسمت دوم

8 کلانترهرمزی ع . دکترحسین مهدوی بنیان گذار جراحی فک و صورت ایران ، مجله جراحی پلاستیک و ترمیمی 1378 ، 7 ، سرمقاله

9 کلانتر هرمزی ع. جراحی پلاستیک ایران : گذشته ، حال و آینده مجله جراحی پلاستیک و ترمیمی ایران 1378 ، 8 ، سرمقاله

10- معتمد ص .، كلانترهرمزي ع .، حسن پور ا . شكاف لب عرضي معرفي تكنيك ، طب و تزكيه ، 1378 ، 32، 57-54

11- گوشه ج .، كلانترهرمزي ع .، محمدخواه ن . بررسي كاربرد زالو درجراحي ترميمي ، جراحي پلاستيك و ترميمي ايران، 1378 ، 5 ، 7

12- كلانترهرمزي ع . اثرات درماني روشهاي مختلف بازسازي پوست سروجمجمه در مراجعه كنندگان به مركز آموزشي درماني 15 خرداد طي سالهاي 77-75 ، جراحي پلاستيك و ترميمي ايران ، 1378 ، 6 ، 37 .

13- كلانترهرمزي ع . معرفي يك مورد بسيار نادر شكاف كام ، جراحــي پلاستيك و ترميمي ايران1378 ،7 ،37-35.

14- نوپورمصردستي ت .، آسمار م .، مظفري ن .، متوليان ع .، كلانترهرمزي ع . بررسي عوامل باكتريايـي و باكتري زدايي زالوي پزشكي ، جراحي پلاستيك و ترميمي ايران ، 1378، 7 ، 8-5 .

15- مهدوي س .، كلانترهرمزي ع .، گوشه ج . اثرات هورمون رشد و IGF-1 بر وضعيت سيستم ايمني ، پروتئين هاي فاز حاد سيتوكين ها و آلبومين در بيماران مبتلا به سوختگي حرارتي ، جراحي پلاستيك و ترميمي ايران ، 1378 ، 7، 42-39 .

16 - کلانتر هرمزي ع ., لقماني ش., ناصح غفوري ه ., ابراهيم زاده س. روشهاي غير جراحي جوانتر سازي پوست اطراف چشم و پلکها . مجله جراحي پلاستيک و ترميمي ايران , تابستان 1382، 42 37 .

17- کلانترهرمزی ع. بررسی اثرات زیان بار تزریق ژل پلی اکریل آمید در داوطلبان افزایش حجم بافتی درناحیه صورت- مجله علمی پزشکی قانونی زمستان 1383 شماره 36 ، 222-217 .

18- بابائی ع .، کلانتر هرمزی ع .، مظفری ن. اپیدمیولوژی شکستگی فک وصورت در بیماران ارجاعی به بیمارستانهای بعثت ، 15 خرداد و شهریار درسال 83-1382 مجله علمی دانشگاه ارتش جمهوری اسلامی ایران سال 1384 ، شماره 6 ،صفحات 222-217.

19- كلانترهرمزي ع .، شاهوردياني ر . كيست بزرگ درموئيد زيرزباني . مجله گوش و گلو و بيني و حنجره ايران زمستان 1384 ، شماره 4 ، صفحات 229-225

20- كلانترهرمزي ع .، حسن پور س ا .، معتمد ص . بازسازي نواحي مودار صورت با استفاده از فلپ متسع شده پوست ناحيه مياني سر . مجله جراحي پلاستيك و ترميمي ايران . بهار 1385 ، شماره 24 ، صفحات 27-21 .

21- كلانترهرمزي ع .، قرباني س . بررسي عدم تقارن ناحيه Alar bases در افراد مراجعه كننده جهت رينوپلاستي . مجله جراحي پلاستيك و ترميمي ايران . تابستان 1385 شماره 25 .

22- كلانترهرمزي ع.، زنده نام ح .، رستمي خ.، راستي م.، همراز ح. بررسي تاثير تزريق اپي نفرين در ايجاد نكروز عضو انتهايي درمدل شبيه سازي شده 54 نمونه گوش خرگوش به روش تجربي در آزمايشگاه حيوانات بيمارستان 15 خرداد ازتاريخ 1/5/85 لغايت 1/7/86 . مجله جراحي ايران . دوره پانزدهم ، شماره 4 . زمستان 86 ، صفحه 19 13 .

23- طباطبائی س م .، کلانترهرمزی ع. مطالعه تطبیقی سردرد از کتاب الحاوی و اصول نوین پزشکی . مجله پژوهش در پزشکی . دوره 33 ، شماره 1 ، بهار 1388 ، صفحه 4-1 .

24-طباطبائی س م .، کلانترهرمزی ع. چشم پزشکی ازکتاب الحاوی رازی و مقایسه آن با دانش نوین پزشکی. مجله پژوهش در پزشکی . دوره 33 ، شماره 2 ، تابستان 1388 ، صفحه 63-59 .

25-طباطبائی س م .، کلانترهرمزی ع. اصول استفاده از نسخه های خطی و قدیمی در نگارش مقالات نوین . مجله پژوهش در پزشکی . دوره 33 ، شماره 3 ، پاییز 1388 ، صفحه 135-129 .

26-طباطبائی س م .، کلانترهرمزی ع. تاثیر کتاب دیسقوریدس بر نگارش منابع طب سنتی اسلامی و ایرانی. مجله پژوهش در پزشکی . دوره 33 ، شماره 4 ، زمستان 1388 ، صفحه 213-205 .

27-موسوی زاده س م .، نیازی شهرکی ف .، کلانترهرمزی ع .، فدایی نائینی ع.، نصری لاری م. ارزیابی گرایش و انگیزه های بیماران زن در جراحی های زیبائی . مجله پژوهنده ، بهمن و اسفند 1388 . سال چهاردهم ، شماره 6 ، پی در پی 72 ، صفحه 323-318

28-طباطبائی س م.، کلانترهرمزی ع.نقدی بر دانش کالبدشکافیو موضوع های مرتبط با آن در متون معتبر طب سنتی. مجله پژوهش در پزشکی . دوره 34 ، شماره 2 ، تابستان 1389 ، صفحه 85-79 .

29-طباطبائی س م.، کلانترهرمزی ع. آشنایی رازی ، ابن سینا و دیگر مفاخر پزشکی ایران با بیماری سرطان از تشخیص تا درمان . مجله پژوهش در پزشکی . دوره 34 ، شماره 3 ، پاییز 1389 ، صفحه 147-151 .

30-طباطبائی س م.، کلانترهرمزی ع. بنیادهای اخلاق پزشکی از دیدگاه متون اسلامی و مفاخر پزشکی ایران . مجله پژوهش در پزشکی . دوره 35 ، شماره 1 ، بهار 1390 ، صفحات 1 تا 6 .

مقالات درمجلات خارجي:

<1) Kalantar H.A.J., Periscar Tissue Expansion, New Technique, Iranian Red Crescet Medical Journal ( Dubai, UAE ), volume 2: page: 75-78 , 2002

2) Motemed S., Kalantar H.A.J., Columellar Reconstruction with Washio flap, BPJS, volume 56 :page : 829-831 , 2003.)

3) Motamed S., Kalantar H.A.J., Cervical Burn contracture Reconstruction with Expanded Occipito-Cervico-Rectoral flap, Journal of Burn ( volume 56:page 842-844,2003)

4) Kalantar H.A.J.,Davami ,B. No need in Preoperative use of antiseptic in Elective Outpatient Plastic Surgical Operations : a Prospective Study. Jour. Plastic Reconstr.Surg.116:529 - 2005

5) Kalantar H.A.J., Davami B, Trans-scalp Dermoid Cyst Excision, and immediate muscle graft, New technique , Jour. Plastic Reconstr Surg. 116:860-863,2005

6) Kalantar H.A.J., Khorvash B. Reconstruction of skin covering osteoradionecrosis of the mandible with the fasciocutaneus supraclavicular artery island flap, case report. Cranio-Maxillofacial Surgery Journal. Volume 34, Issue 7, 440-442, Oct 2006.

7) Hassan pour, E., Kalantar-Hormozi, A.J., Motamed, S., …. . Basal Cell Carcinoma of Scalp in patients with History of Childhood Therapeutic Radiation: A Retrospective Study and Comparison to Non-Irradiated patients, Annals of Plastic Surgery Journal . volume 57, N:5, 509-512, Nov 2006.

8) Kalantar-Hormozi, A.J., Beiraghi, A . Rhinometry: An Important Clinical Index in Evaluation of the Nose Before and After Rhinoplasty. Aesthetic Plastic Surgery. Volume 32, N:2, 286-293, March 2008.

9) Kalantar-Hormozi, A.J, Mozafari N, Rasti, Mehdi. Evaluation of Immediate and Long Term Adverse effects of Polyacrylamid Gel (PAAG) in Patients who underwent Facial Augmentation.Aesthetic Plastic Surgery. Volume 28, N:2, 139-142, March/April 2008.

10) kalantar-Hormozi,A.J, Fadaee Naeeni., A, Mozaffari,N.,Mohammadsadeghi,Sh. Breast reconstruction with contralateral cutaneo-glandular flap. Iranian Journal of Cancer. Volume 1, No 4, 183-186. Autumn 2008.

11) Kalantar-Hormozi,A.J., Loghmani Sh., Motamed S. Using hairy and non-hairy retroauricular-temporal composite flap in facial reconstruction. Archives of Iranian Medicine. Nov 2009, 566-569.

12) Kalantar-Hormozi, A.J., Beiraghi, A . Avulsion of the corrugator supercilii muscle through closed Rhinoplasty approach. Jour. Plastic Reconstr Surg. 2010;125(5):200e-202e.

13) kalantar-Hormozi,A.J., Zendehnam, H., Hosseini, S.N., Rasti, M., Rostami, Kh., Hamraz, H. Epinephrine’s effect in varying concentrations on the end artery organ in an Animal model. Journal of the college of Physicians and Surgeons Pakistan 2010, Vol.20(2):90-92.

14) Kalantar-Hormozi,A.J., Shafii, M.R. Mentosternal contracture treated with a massively expanded supraclavicular flap in a 25-year-old man: A case report. Journal of Burn.2010; (36) . e102 e105 .

15) kalantar-Hormozi, A.J., Shafii, M.R. Bilateral Tunneled supraclavicular Island flaps for simultaneous reconstruction of massive facial defect and intra oral lining. Journal of Craniofacial Surgery. 2010 Volume 21 pp 1876.

16)Kalantar- Hormozi A.J.,Mohammad Sadeghi Sh., Mozaffari, N., Babaei, A.R., Asadi M. Facial Nerve Injury Following Orthognathic Surgery. ACTA Medica Iranica (Article in press) .

17) Kalantar- Hormozi A.J., Shahverdiani R., Mohammadi H.R., Zali A., Hallaj Mofrad H.R. Surgical treatment of metopic synostosis. Introduction of a new simplified technique. Journal of Craniofacial Surgery. January 2011, Volume 22, Issue 1, pp 261-265.

18) Kalantar-Hormozi A.J., Ghazisaidi M.R., Hosseini S.N. Unusual presentation of peripheral primitive neuroectodermal tumor of the maxilla. Journal of Craniofacial Surgery. November 2010 Volume 21- Issue 6 pp 1761-1763.

19) Tabatabaei SM., Kalantar_Hormozi A.J. Razi’s description and treatment of facial paralysis. Archives of Iranian Medicine. Vol. 14, No. 1, January 2011, 73 -75

20) Kalantar-Hormozi A.J., Fadaee Naeeni., A. An Introduction to New technique in rhinoplasty without Lidocaine/Adrenalin usage to Ablate the side effects.Aesthetic Plastic Surgery ( Acceptance)

21) Kalantar-Hormozi A.J., Shafii M.R. Supraclavicular flap: Reconstructive strategy for massive facial arteriovenous malformations. Journal of Craniofacial Surgery. May 2011, Volume 22 , Issue 3, pp 931-936.

22) Kalantar-Hormozi A.J., Hosseini S.N. Comparison of the application of allogeneic fibroblast and autologous mesh grafting with conventional method in the treatment of third degree burns. Journal of Burn ( Acceptance )

23) Ghazisaidi M.R., Kalantar-Hormozi A.J., Hallaj-Mofrad H.R. Septorhinoplasty as a treatment modality in refractory migraine headaches. Eur J Plast Surg. DOI 10.1007/s00238-011-0590-1. June 2011.

مقالات دركنگره هاي داخلي :

1- كلانترهرمزي ع.، بررسي روشهاي متنوع درفلج عصب فاسيال . جامعه جـراحان ايران درتهران ، 1369.

2- كلانترهرمزي ع . استفاده ازاسكن 3Dدرجراحي فك وصورت. سمپوزيوم جراحي جمجمه فك وصورت ايران در تهران ، 1369 .

3- كلانترهرمزي ع . اساس ومباني Sculpturing( ليپوپلاستي ) . سمپوزيوم جراحــي جمجمه ، فك و صورت در تهران ، 1369 .

4- كلانترهرمزي ع . ترميم گوش سوخته بافلپ تمپوروپارتيال . تازه هاي سوختگي دردانشگاه تهران ، 1370

5-كلانترهرمزي ع . معرفي روش جديد در Tissue expansion. جامعه جراحان ايران درتهران ، 1373 .

6-كلانترهرمزي ع . كاربرد فلپ تمپورال دربازسازي Orbit . كنگره سالانه جراحان ايران درتهران ، 1376 .

7- كلانترهرمزي ع . روشهاي مختلف دربازسازي جمجمه . كنگره ساليانه جامعه جراحان ايران درتهران ، 1377 .

8- كلانترهرمزي ع . بازسازي صورت درتالاسمي ماژور . كنگره سالانه جامعه جراحان ايران درتهران ، 1377

9- كلانترهرمزي ع. فلپ جزيره اي فوق ترقوه دربازسازي گردن . جامعه جراحان ايران شاخه جراحي پلاستيك، ارديبهشت 1377 .

10-كلانترهرمزي ع .، زالي ع . كرانيوسينوزيس منفرد ودرمان جراحي آن . كنگره جراحـي پلاستيك جمجمه ، فك وصورت در تهران ، 1378 .

11-كلانترهرمزي ع .، بابايي ع . استئوتومي همزمان فك بالا و فك پايين . كنگره جراحــي پلاستيك جمجمه ، فك وصورت در تهران ، 1378 .

12-كلانترهرمزي ع . روش جديد دربرداشتن استخوان لگن . كنگره جراحي پلاستيك جمجمه ، فك و صورت در تــهران ، 1378 .

13-کلانترهرمزي ع .، زالي ع . جراحي در Trigonocephally. كنگره سالانه جامعه جراحان ايران ، 1379 .

14-كلانترهرمزي ع . شكستگي فك تحتاني دركودكان . كنگره سالانه جامعه جراحان ايران ، 1379 .

15-كلانترهرمزي ع. لزوم جراحي در كرانيوسينوز . جامعه جراحان ايران شاخه جراحي پلاستيك ، 26-22 ارديبهشت 1380 .

16- كلانترهرمزي ع. فلپ گردني منوپديكولر دربازسازي صورت . جامعه جراحان ايران شاخه جراحي پلاستيك،26-22 ارديبهشت 1380.

17- كلانترهرمزي ع. تروماي جمجمه فك وصورت ، جامعه جراحان ايران شاخه جراحي اعصاب ، 26-22ارديبهشت 1380 .

18 کلانتر هرمزي ع ., لقماني ش ., دوامي ب . بررسي نتايج درمان 120 مورد شکستگي هاي فک وصورت درمرکز پزشکي 15 خرداد . کنگره جامعه جراحان ايران ارديبهشت ماه 1382 .

19 کلانتر هرمزي ع., معتمد ص ., لقماني ش . معرفي يک مورد جالب شکستگي فک تحتاني در بيمار مولتيپل تروما . کنگره جامعه جراحان ايران ارديبهشت ماه 1382 .

20 کلانترهرمزی ع.، لقمانی ش .، بابائی ع. بررسي موارد شکستگي فک وصورت در مصدومين زلزله بم دربيمارستان تهران و اصفهان کنگره جامعه جراحان ايران 1383

21 -کلانترهرمزی ع . بررسي عوارض جراحي استئوتومي فک بالا و پايين - کنگره جامعه جراحان ايران 1383 .

22 کلانترهرمزی ع.ارائه روش جديد در بازسازي پستان بعد از ماستکتومي در سرطان پستان- کنگره جامعه جراحان ايران 1383

23- كلانترهرمزي ع.، زالي ع . معرفي تجربيات 10 ساله در كرانيوسينوزيس ، جامعه جراحان ايران 28- 24 .ارديبهشت 84

24- كلانترهرمزي ع . كاربرد جديد فلپ Washioدر بازسازي سروصورت . دومين كنگره بين المللي جراحان پلاستيك- ايران تهران 28-24 ارديبهشت 84

25- كلانترهرمزي ع .، قرباني س . بررسي شيوع شكاف لب و كام و عوامل خطرساز در نوزادان متولد شده در مراكز آموزشي درماني تهران . دومين كنگره بين المللي جراحان پلاستيك- ايران تهران 28-24 ارديبهشت 84

26- كلانترهرمزي ع .، مسروري ا.ح . بازسازي فك فوقاني و دندانها به طريقه جراحي ارتو-پريو در بيمار مبتلا به صدمه شديد فك وصورت . دومين كنگره بين المللي جراحان پلاستيك- ايران تهران 28-24 ارديبهشت 84

27 - اصول جراحی جمجمه سمينار جراحی جمجمه فک وصورت تهران بهمن ماه 84

28 - اصول جراحی و درمان شکستگی های فک وصورت سمينار جراحي جمجمه فك و صورت- تهران بهمن ماه 84

29- كلانترهرمزي ع . ، مظفري ن. بازسازي ابرو در Cranial cleftكنگره سراسري انجمن جراحان پلاستيك ايران تهران 20-16 ارديبهشت 1385

30 كلانترهرمزي ع . ، مظفري ن . روش پيشنهادي در تخليه ژل تزريق شده صورت كنگره سراسري انجمن جراحان پلاستيك ايران تهران 20-16 ارديبهشت 1385

31- كلانترهرمزي ع . ، راستي اردكاني م . استفاده از Island frontal flap جهت بازسازي نوك بيني كنگره سراسري انجمن جراحان پلاستيك ايران تهران 20-16 ارديبهشت 1385

32- كلانترهرمزي ع . ، راستي اردكاني م . نتايج حاصل از تزريق بوتاكس در 100 مورد كنگره سراسري انجمن جراحان پلاستيك ايران تهران 20-16 ارديبهشت 1385

33- كلانترهرمزي ع . Aesthetic viewpoints in craniosynosis surgery - كنگره سراسري انجمن جراحان پلاستيك ايران تهران 15-18 ارديبهشت 1386

34- كلانترهرمزي ع.، بيرقي طوسي آ . Rhinometry an important index in pre-x post operative in evaluation in Rhinoplasty patients. كنگره سراسري انجمن جراحان پلاستيك ايران تهران 18-15 ارديبهشت 1386

35- كلانترهرمزي ع. راستي اردكاني م. Introduction of new potent autologus fibrin glue and itsapplication in medical fields , Iran’s first International conference on biomaterials, Tehran University of Medial Sciences, 21-24 Aban 1386, Tehran, Iran

36- كلانترهرمزي ع. فدائي ع Breast reconstruction with contralateral cutaneo-glandular flap .

3rd International Breast Cancer Congress, 13-15 Feb, 2008- سومين كنگره بين المللي سرطان پستان تهران 26-24 بهمن 1386

37- كلانترهرمزي ع. عبدل زاده م. Endoscopic liftكنگره سراسري لاپاراسكوپي ايرانتهران3-1 اسفند 1386

38- کلانترهرمزی ع. کاربرد فلپ های رژیونال درجراحی بازسازی سرطان های سرو گردن- کنگره سرطانهای سروگردن- تهران 26-25 دی ماه 1387.

39- کلانترهرمزی ع. بازسازی جمجمه با فیلر در کرانیوسینوستوزیس ثانویه- سمینار یک روزه فیلرهای سروصورت « نکوداشت دکتر ناصر محمدخواه ».12 دی ماه 1388

40- کلانترهرمزی ع. تنوع عوارض و تنوع جراحی برای تخلیه ژل - سمینار یک روزه فیلرهای سروصورت« نکوداشت دکتر ناصر محمدخواه ».12 دی ماه 1388

41- Kalantar-Hormozi A.J. Nasal aperture Augmentation in Cleft patients. 2nd National Cleft Congress , 29 Sep 1 Oct 2010, Isfahan, Iran.

42- Kalantar-Hormozi A.J. Ortognathic Surgery in Cleft patients.2nd National Cleft Congress , 29 Sep 1 Oct 2010, Isfahan, Iran.

43- کلانترهرمزی ع. صدمات استخوان های فک وصورت در کودکان همایش یک روزه تروماهای فک وصورت . 17 مهرماه 1389

44- کلانترهرمزی ع، حسینی ن. Epinephrin’s effect in varying concentrations on the end artery organ in an animal model.- کنگره سالانه جامعه جراحان ایران . اردیبهشت ماه 1390

45- کلانترهرمزی ع ، شاهوردیانی ر. معرفی روش جدید در جراحی تریگونوسفالی (Horse shoe )کنگره سالانه جامعه جراحان ایران . اردیبهشت ماه 1390

46- کلانترهرمزی ع ، فدائی نائینی ع. معرفی تکنیک جدید عدم استفاده از اپی نفرین در عمل جراحی رینوپلاستی جهت کاهش عوارض . کنگره سالانه جامعه جراحان ایران . اردیبهشت ماه 1390

47- Kalantar-Hormozi A.J. Fixation techniques in Craniosynostosis , AOCMF Principles Course with an advanced workshop on navigation, Imaging and Orbit. June 8-10, 2011. Isfahan , Iran.

48- Kalantar-Hormozi A.J. Corrugator muscle avulsion through Rhinoplasty approach. November

18, 2011. Tehran Iran.

شركت در پانل ها و هيئت رئيسه :

1- هيئت رئيسه - كنگره سالانه جراحان پلاستيك ايران ارديبهشت 81

2- پانل Maxillofacial Trauma كنگره سالانه جراحان پلاستيك ايران ارديبهشت 81

3- پانل Maxillofacial Aesthetic Surgery - كنگره سالانه انجمن جراحان پلاستيك ايران ارديبهشت 82

4- پانل Cleft lip and palateعضو پانل كنگره سالانه جراحان پلاستيك ايران ارديبهشت 85

5- پانل جراحي جمجمه فك وصورت- رئيس پانل كنگره سالانه جراحان پلاستيك ايران- ارديبهشت 85

6- پانل شكاف هاي لب و كام جراحي كودكان عضو پانل كنگره سالانه جراحان كودكان ايران ارديبهشت 85

7- پانل بازسازي پستان بعد از ماستكتومي در سرطان پستان ، سمينار يك روزه جراحي پستان آبان 85

8- پانل عوارض در جراحي پلاستيك ، كنگره سالانه انجمن جراحان پلاستيك ايران ارديبهشت 86

9 پانل ليزر در پزشكي ، مركز تحقيقات كاربردي ليزر در پزشكي ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 24 خرداد 86

10- سخنران مدعو : Iran’s first international conference on biomaterials , 21-24 Aban 1386 , Tehran University of Medical Sciences , Iran

11- سخنران مدعو - پانل گردان : سمینار چگونگی رویکرد برنامه سازان صدا وسیما به موضوع جراحی پلاستیک معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران تیرماه 87

12- پانل حفظ ارگان در سرطان های سرو گردن عضو پانل کنگره سرطانهای سروگردن . دیماه 1387

13- عضو هیئت رئیسه همایش تروماهای فک وصورت . مهرماه 1389 .

14- گرداننده پانل ترومای نسوج سخت صورت . همایش تروماهای فک وصورت . مهرماه 1389.

15-عضو پانل Thick skin nose with or without deviation کنگره رینوپلاستی پیشرفته. برگزارکننده : انجمن جراحان پلاستیک ایران .30-29 مهرماه 1389

16- عضو کمیته علمی همایش تروماهای فک وصورت مهرماه 1389

17 عضو کمیته علمی کنگره رینوپلاستی پیشرفته مهرماه 1389

18- عضو کمیته علمی ششمین همایش سالانه انجمن سرطان ایران . 28-26 آبان 1389 تهران

19- رئیس پانل ملاحظات بازسازی پستان . ششمین همایش سالانه انجمن سرطان ایران . 27 آبان 1389 - تهران

20- گرداننده پانل ناهنجاری های مادرزادی جمجمه فک وصورت . کنگره سالانه جامعه جراحان ایران . اردیبهشت ماه 1390

21- Moderator, AOCMF Principles Course with an advanced workshop on navigation, Imaging and Orbit. June 8-10, 2011. Isfahan, Iran.

22- عضو کمیته علمی کنگره بین المللی جمجمه فک و صورت 20-18 خرداد 1390 اصفهان

23- پانل The 5th International Congress of Advanced Rhinoplasty , Nov 17,2011, Tehran - Iran

مقالات دركنگره هاي خارجي :

1- گردهمائی سالانه جامعه جراحان پلاستیک انگلستان 8 دسامبر 1993 لندن ( بدون مقاله )

2- سمپوزیوم یک روزه جراحی پلاستیک 16 دسامبر 1993 لندن ( بدون مقاله )

3- استاد آموزش دهنده روشهاي جراحي فك وصورت دركنگره جهاني جمجمه فك وصورت ، سوئيس ،دسامبر 2003

4- روش هاي جراحي در فک تحتاني در کنگره جمجمه فک وصورت , دبي , دسامبر 2004

5-روش فيکساسيون Rigid در استئوتومي فک بالا و پايين درکنگره جمجمه فک وصورت , دبي , دسامبر 2004

6- معرفي يک مورد همانژيوم فک تحتاني و ارائه روش درماني جديد درکنگره جمجمه فک وصورت, دبي دسامبر 2004

7- ارتودنسي دربيماران عمل شده کروزون يونان 2004 ( ارائه پوستر )

8- جراحی کرانیوسینوستوزیس کنگره جراحی جمجمه فک وصورت دبی دسامبر 2005

9- جراحی شکستگی های میانی صورت اصول و روشها کنگره جراحی جمجمه فک وصورت دبیدسامبر 2005

طرح هاي تحقيقاتي :

1-مجري طرح : بررسي ميزان شيوع شكاف لب و كام و عوامل خطرساز درنوزادان متولد شده در مراكز آموزشي درماني دانشگاهي تهران . شروع طرح 1/8/80 خاتمه 30/7/81 .

2-همكار طرح : كلانترهرمزي ع. بررسي اپيدميولوژيك شكستگي هاي فك وصورت در مراجعين بيمارستانهاي بعثت و شهريار و 15خرداد طي سالهاي 82-1381

3-استاد ناظر . بررسی علل اقدام به اعمال جراحی زیبائی در مراجعین به کلینیک های جراحی شهر تهران سال 1384 دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي تهران ، دانشكده پرستاري و مامايي ، نويسنده: ليلا صالحي زاهد

4 - مجري طرح : بررسی اثر تزریق زیرجلدی لیدوکائین اپینفرینه درسه غلظت 50000/1 ، 00000/1 و 200000/1 در ایجاد نکروز بافتی در اندام انتهایی خرگوش ( در مرحله پيلوت )

5- مجري طرح : بررسی اثر تزریق موضعی گزیلوکائین ، بوتوکس و عمل جراحی در بهبود سردردهای میگرنی و مقایسه آن با گروه کنترل ( مرحله پيلوت )

6- مجري طرح : بررسي اثر زيلوكائين آدرنالين در رينوپلاستي ( در مرحله پيلوت )

7- استاد مشاور . دختران ، زنان جوان و فرهنگ بدن : عوامل موثر بر گرايش به جراحي هاي زيبائي . دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبائي . نويسنده : خانم فرزانه پايان مهر 1385

8- مجري طرح : بررسي ميزان موفقيت و نتايج آناستموز ميكروواسكولار با فيبرين گلوي اتولوگوس و مقايسه آن با روش سوچور كردن ( ميكروسرجري ) در نمونه هاي حيواني سال 1386 مصوب در حال انجام

9- مجري طرح : بررسي ميزان موفقيت و نتايج آناستموز ميكروواسكولار با فيبرين گلوي اتولوگوس و مقايسه آن با روش سوچور كردن ( ميكروسرجري ) در نمونه هاي انساني سال 1386 مصوب در حال انجام


آدرس مطب : 1
تلفن : 1 - 1

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بیوگرافیاسامی تیم فوق تخصصی جراحسفر چهاردهم به مناطق محرفرشتگان زمینی