دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی

فوق تخصص جراحی پلاستیک


شماره تماس مطب

بیوگرافی (قسمت دوم)- فارسی

راهنمائی پايان نامه :

1- استاد راهنما : كلانترهرمزي ع . بررسي تومورهاي لب بالا دربيمارستانهاي دانشگاهي اهواز درسال 1374 .، 1375 .

2- استاد راهنما : كلانترهرمزي ع . بررسي تومورهاي پيشرفته پوست و ترميم آنها .، 1374 .

3- استاد راهنما : كلانترهرمزي ع . بررسي كاربرد آنتي سپتيك موضعي دراعمال جراحي سرپايي .، 1376 .

4- استاد راهنما : كلانترهرمزي ع . بررسي لب شكري دراهواز درسال 1373 .، 1374 . جهت دریافت دانشنامه پزشکی

5- استاد راهنما : كلانترهرمزي ع ، اتساع بافتي .، 1374جهت دریافت دانشنامه پزشکی

6- استاد راهنما : كلانترهرمزي ع . بررسي موارد جراحي همزمان فک بالا و پائين درمرکز پزشکي 15خرداد 80-1379 جهت دريافت مدرك فوق تخصص جراحي پلاستيك ، 1382.

7- استاد راهنما: کلانترهرمزي ع. بررسي موارد سوختگي بستري شده درمرکز پزشکي 15خرداد جهت دريافت مدرک فوق تخصص جراحي پلاستيک ازسال 1380-1375 , دانشنامه پزشکي 1380

8- استاد راهنما : کلانترهرمزي ع. بررسي موارد متولد شده مبتلا به شکاف لب و کام درمراکز دانشگاهي تهران 1381-1380. جهت دریافت دانشنامه فوق تخصصی

9 - استاد راهنما : کلانترهرمزي ع. جهت دريافت مدرک فوق تخصصي . بررسي موارد تروماهاي فک وصورت ارجاع شده به مرکز پزشکي 15خرداد 1383-1375 - جهت دريافت دانشنامه فوق تخصصي 1384

10- استاد مشاور : کلانترهرمزی ع. بررسی روش مختلف جراحی پستان ( استاد راهنما : دکتر صدراله معتمد ) جهت دریافت دانشنامه فوق تخصص 1384

11- استاد راهنما : كلانترهرمزي ع . بررسي اثر بوتاكس در داوطلبان جراحي زيبائي صورت

12- استاد مشاور : كلانترهرمزي ع . بررسي عوارض ناشي از استئوتومي لترال بيني به روش اكسترنال در مقايسه با اينترنال در عمل جراحي زيبائي بيني از سال 1385 تا شهريور 1386 در شهرستان بابل ( استاد راهنما : دكتر محمد خاكزاد ) ( نام دانشجو : مجيد خاكزاد )

13- استاد مشاور : كلانترهرمزي ع . بررسي انگيزه هاي انجام اعمال جراحي زيبائي و ميزان رضايت مندي بعد ازعمل در مراجعين به بيمارستان فوق تخصصي 15خرداد تهران ، سالهاي 85-1384- جهت دريافت دكتراي فوق تخصصي جراحي پلاستيك سال 85-1384

14- استاد راهنما : كلانترهرمزي ع. بررسي ميزان موفقيت و نتايج آناستوموز ميكروواسكولار با فيبرين گلوي اتولوگوس و مقايسه آن با روش سوچور كردن در نمونه هاي حيواني . تير 1387 . جهت دريافت دكتراي فوق تخصصي جراحي پلاستيك . سال 87- 1386

15- استاد راهنما : کلانترهرمزی ع . بررسی میزان ماندگاری چسب بافتی اتولوگ بسیار قوی به عنوان فیلر . سال 88-1387 . جهت اخذ درجه دکترای عمومی . ( هومن فضل علی زاده )

16- استاد راهنما : کلانترهرمزی ع . مقایسه نتایج عمل باز کرونال و اندوسکوپیک لیفت پیشانی و ابرو در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 15 خرداد بین سالهای 88-1385 . جهت اخذ درجه دکترای فوق تخصصی جراحی پلاستیک . سال 1388

17- استاد مشاور : کلانترهرمزی ع. بررسی انطباق اندازه های ایده آل بینی قبل از عمل با اندازه های بدست آمده از رینوپلاستی و ارتباط آن با رضایتمندی بیماران . پایان نامه دکتر مجید عبدل زاده جهت دریافت درجه دکتری فوق تخصصی در رشته جراحی پلاستیک و ترمیمی . سال 89 88 .

تاليفــات :

1-كلانترهرمزي ع . پيوند پوست کتاب . حيان ، تهران ، 1377 .

2 کاریکولوم آموزشی گروه جراحی پلاستیک 1383 ( کتابچه )

3 راهنما و مقررات آموزشی مرکز پزشکی 15 خرداد 1384 ( کتابچه )

4- بوتاكس و كاربرد آن در جراحي زيبائي صورت ( كتاب ) انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي خرداد 86

5- راهنما و مقررات آموزشی مرکز فوق تخصصی جراحی پلاستیک برای سال تحصیلی 89 80

6- راهنمای جراحی زیبائی بینی سال 1386

7- راهنمای جراحی جمجمه ( کرانیوسینوستوزیس ) مهرماه 1389

8- راهنمای جراحی فک وصورت ( ارتوگناتیک ) مهرماه 1389

9- 360 Questions, A collection of developed tests from plastic surgery. Andishmand press, 2011, Tehran Iran.

عضويت در انجمن ها و مجامع علمي داخل کشور :

1 عضويت درانجمن جراحان ايران سال 1368

2- عضويت درانجمن جراحان پلاستیک ايران سال 1371

3 مديرگروه جراحي پلاستيک دانشگاه علوم پزشکي اهواز( ازسال 1373 تا 1375)

4ـ عضويت در هيئت ممتحنه و ارزشيابي گروه جراحي پلاستيكوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ازسال 1374

5ـ معاون آموزشي و پژوهشي مركز پزشكي 15 خرداد( از سال 1384- 1375)

6 سرپرست تیم ( و رئیس بخش ) جراحی جمجمه فک و صورت بیمارستان 15 خرداد از سال 1378

7ـ عضو گروه شوراي آموزشي و پژوهشي گروه جراحي پلاستيك شهيد بهشتي ازسال 1375

8ـ مشاور پژوهشي مجله جراحي پلاستيك و ترميمي ايران ( ازسال 1375 تا 1382)

9- رابط بازآموزی گروه جراحی پلاستیک ازسال 1377 تا 1383

10- قائم مقام مديرمسئول مجله علمي جراحي پلاستيک و ترميمي ايران( ازسال 1384- 1382)

11- سردبيرمجله جراحي پلاستيك و ترميمي ايران ازسال 1384

12ـ معاون آموزشي گروه جراحي پلاستيكازسال 1381

13ـ عضو هيئت مديره انجمن جراحان پلاستيك ايران ( نائب رئيس انجمن ازسال 1382-1381 )

14- دبير انجمن جراحان پلاستيک ايران ( ازسال 1384- 1382 )

15- عضويت در شوراي عالي علمي مجله علمي پزشکي قانوني ايران از سال 1381

16- رئيس انجمن جراحان پلاستيك ايران ازسال ( 1386 1384 )

17- رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی 15 خرداد ازسال 1384

18- عضو هيئت موسس مركز تحقيقات ليزرپزشكي دانشگاه از سال 1384

19- رئيس مركز تحقيقات مركز آموزشي درماني 15 خرداد تهران ازسال 1385

20- سردبیر مجله علمی پژوهش در پزشکی دانشکده پزشکی ازسال 1387

21- نماینده اداره کل آموزش مداوم جهت ارزشیابی برنامه رشته فوق تخصصی جراحی پلاستیک دی ماه 1389

22- عضو هیئت تحریریه مجله lasers in medical sciences

عضويت در انجمن هاي بين المللي

1- رئيس شاخه جراحي جمجمه ، فك وصورت AOدرايران از سال 1378

2- عضو انجمن بين المللي جراحي پلاستيك 1371

3- عضو بنيان گذار انجمن جراحان پلاستيك غرب آسيا ( WASAP )1384

برگزاری کنگره ها

1 دبيرعلمي کنگره جراحي ترميمي اندامها تهران شهريور 1377

2 دبير علمي کنگره جراحي پلاستيک, جمجمه فک وصورت تهران اسفند 1378

3- رئيس منطقه اي کنگره جراحي جمجمه , فک وصورت A.Oتهران اسفند 1380

4- دبیر علمی سمینار جراحی جمجمه فک وصورت تهران بهمن 1384

5- دبير علمي سمينار جراحي اندوسكوپي صورت بيمارستان 15 خرداد تهران ارديبهشت 1385

کارشناس بررسی مقالات در مجلات داخلی :

1- مجله پژوهنده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2- مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3- مجله پزشکی قانونی

4- مجله علوم پزشکی مازندران

5- مجله پزشکی درد

6- مجله انگلیس علوم پزشکی شیراز

7- فصلنامه علمي پژوهشي جراحي ايران

8- مجله اورولوژي ايران

9- مجله علوم پزشكي تبريز

10- مجله پزشکی ارومیه

11-مجله پزشکی زاهدان

12- مجله پژوهش در علوم توانبخشی اصفهان

کارشناس بررسی مقالات در مجلات بین المللی :

International Article Reviewer Aesthetic Plastic Surgery, USA


آدرس مطب : 1
تلفن : 1 - 1

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
فرشتگان زمینیاسامی تیم فوق تخصصی جراحبیوگرافیراهنمای نوبت دهیسفر چهاردهم به مناطق محر(ARTICLES) مقالاتBiographyپاسخ به سوالات شایع جراحاولین پیوند دست در ایراناخبارجراحی زیبائی بینیجراحی زیبائی بینیراهنمای ناهنجاری های فک راهنمای ناهنجاری های جمجراهنمای شکاف لب و کامشکاف لب در مناطق محرومعملیات الانف التجمیلیهصفحه اصلیسوالات پزشکیپیامهای کاربرانسایتهای دیگر