دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی

فوق تخصص جراحی پلاستیک


شماره تماس مطب

بیوگرافی (قسمت دوم)- فارسی

راهنمائی پايان نامه :

1- استاد راهنما : كلانترهرمزي ع . بررسي تومورهاي لب بالا دربيمارستانهاي دانشگاهي اهواز درسال 1374 .، 1375 .

2- استاد راهنما : كلانترهرمزي ع . بررسي تومورهاي پيشرفته پوست و ترميم آنها .، 1374 .

3- استاد راهنما : كلانترهرمزي ع . بررسي كاربرد آنتي سپتيك موضعي دراعمال جراحي سرپايي .، 1376 .

4- استاد راهنما : كلانترهرمزي ع . بررسي لب شكري دراهواز درسال 1373 .، 1374 . جهت دریافت دانشنامه پزشکی

5- استاد راهنما : كلانترهرمزي ع ، اتساع بافتي .، 1374جهت دریافت دانشنامه پزشکی

6- استاد راهنما : كلانترهرمزي ع . بررسي موارد جراحي همزمان فک بالا و پائين درمرکز پزشکي 15خرداد 80-1379 جهت دريافت مدرك فوق تخصص جراحي پلاستيك ، 1382.

7- استاد راهنما: کلانترهرمزي ع. بررسي موارد سوختگي بستري شده درمرکز پزشکي 15خرداد جهت دريافت مدرک فوق تخصص جراحي پلاستيک ازسال 1380-1375 , دانشنامه پزشکي 1380

8- استاد راهنما : کلانترهرمزي ع. بررسي موارد متولد شده مبتلا به شکاف لب و کام درمراکز دانشگاهي تهران 1381-1380. جهت دریافت دانشنامه فوق تخصصی

9 - استاد راهنما : کلانترهرمزي ع. جهت دريافت مدرک فوق تخصصي . بررسي موارد تروماهاي فک وصورت ارجاع شده به مرکز پزشکي 15خرداد 1383-1375 - جهت دريافت دانشنامه فوق تخصصي 1384

10- استاد مشاور : کلانترهرمزی ع. بررسی روش مختلف جراحی پستان ( استاد راهنما : دکتر صدراله معتمد ) جهت دریافت دانشنامه فوق تخصص 1384

11- استاد راهنما : كلانترهرمزي ع . بررسي اثر بوتاكس در داوطلبان جراحي زيبائي صورت

12- استاد مشاور : كلانترهرمزي ع . بررسي عوارض ناشي از استئوتومي لترال بيني به روش اكسترنال در مقايسه با اينترنال در عمل جراحي زيبائي بيني از سال 1385 تا شهريور 1386 در شهرستان بابل ( استاد راهنما : دكتر محمد خاكزاد ) ( نام دانشجو : مجيد خاكزاد )

13- استاد مشاور : كلانترهرمزي ع . بررسي انگيزه هاي انجام اعمال جراحي زيبائي و ميزان رضايت مندي بعد ازعمل در مراجعين به بيمارستان فوق تخصصي 15خرداد تهران ، سالهاي 85-1384- جهت دريافت دكتراي فوق تخصصي جراحي پلاستيك سال 85-1384

14- استاد راهنما : كلانترهرمزي ع. بررسي ميزان موفقيت و نتايج آناستوموز ميكروواسكولار با فيبرين گلوي اتولوگوس و مقايسه آن با روش سوچور كردن در نمونه هاي حيواني . تير 1387 . جهت دريافت دكتراي فوق تخصصي جراحي پلاستيك . سال 87- 1386

15- استاد راهنما : کلانترهرمزی ع . بررسی میزان ماندگاری چسب بافتی اتولوگ بسیار قوی به عنوان فیلر . سال 88-1387 . جهت اخذ درجه دکترای عمومی . ( هومن فضل علی زاده )

16- استاد راهنما : کلانترهرمزی ع . مقایسه نتایج عمل باز کرونال و اندوسکوپیک لیفت پیشانی و ابرو در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 15 خرداد بین سالهای 88-1385 . جهت اخذ درجه دکترای فوق تخصصی جراحی پلاستیک . سال 1388

17- استاد مشاور : کلانترهرمزی ع. بررسی انطباق اندازه های ایده آل بینی قبل از عمل با اندازه های بدست آمده از رینوپلاستی و ارتباط آن با رضایتمندی بیماران . پایان نامه دکتر مجید عبدل زاده جهت دریافت درجه دکتری فوق تخصصی در رشته جراحی پلاستیک و ترمیمی . سال 89 88 .

تاليفــات :

1-كلانترهرمزي ع . پيوند پوست کتاب . حيان ، تهران ، 1377 .

2 کاریکولوم آموزشی گروه جراحی پلاستیک 1383 ( کتابچه )

3 راهنما و مقررات آموزشی مرکز پزشکی 15 خرداد 1384 ( کتابچه )

4- بوتاكس و كاربرد آن در جراحي زيبائي صورت ( كتاب ) انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي خرداد 86

5- راهنما و مقررات آموزشی مرکز فوق تخصصی جراحی پلاستیک برای سال تحصیلی 89 80

6- راهنمای جراحی زیبائی بینی سال 1386

7- راهنمای جراحی جمجمه ( کرانیوسینوستوزیس ) مهرماه 1389

8- راهنمای جراحی فک وصورت ( ارتوگناتیک ) مهرماه 1389

9- 360 Questions, A collection of developed tests from plastic surgery. Andishmand press, 2011, Tehran Iran.

عضويت در انجمن ها و مجامع علمي داخل کشور :

1 عضويت درانجمن جراحان ايران سال 1368

2- عضويت درانجمن جراحان پلاستیک ايران سال 1371

3 مديرگروه جراحي پلاستيک دانشگاه علوم پزشکي اهواز( ازسال 1373 تا 1375)

4ـ عضويت در هيئت ممتحنه و ارزشيابي گروه جراحي پلاستيكوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ازسال 1374

5ـ معاون آموزشي و پژوهشي مركز پزشكي 15 خرداد( از سال 1384- 1375)

6 سرپرست تیم ( و رئیس بخش ) جراحی جمجمه فک و صورت بیمارستان 15 خرداد از سال 1378

7ـ عضو گروه شوراي آموزشي و پژوهشي گروه جراحي پلاستيك شهيد بهشتي ازسال 1375

8ـ مشاور پژوهشي مجله جراحي پلاستيك و ترميمي ايران ( ازسال 1375 تا 1382)

9- رابط بازآموزی گروه جراحی پلاستیک ازسال 1377 تا 1383

10- قائم مقام مديرمسئول مجله علمي جراحي پلاستيک و ترميمي ايران( ازسال 1384- 1382)

11- سردبيرمجله جراحي پلاستيك و ترميمي ايران ازسال 1384

12ـ معاون آموزشي گروه جراحي پلاستيكازسال 1381

13ـ عضو هيئت مديره انجمن جراحان پلاستيك ايران ( نائب رئيس انجمن ازسال 1382-1381 )

14- دبير انجمن جراحان پلاستيک ايران ( ازسال 1384- 1382 )

15- عضويت در شوراي عالي علمي مجله علمي پزشکي قانوني ايران از سال 1381

16- رئيس انجمن جراحان پلاستيك ايران ازسال ( 1386 1384 )

17- رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی 15 خرداد ازسال 1384

18- عضو هيئت موسس مركز تحقيقات ليزرپزشكي دانشگاه از سال 1384

19- رئيس مركز تحقيقات مركز آموزشي درماني 15 خرداد تهران ازسال 1385

20- سردبیر مجله علمی پژوهش در پزشکی دانشکده پزشکی ازسال 1387

21- نماینده اداره کل آموزش مداوم جهت ارزشیابی برنامه رشته فوق تخصصی جراحی پلاستیک دی ماه 1389

22- عضو هیئت تحریریه مجله lasers in medical sciences

عضويت در انجمن هاي بين المللي

1- رئيس شاخه جراحي جمجمه ، فك وصورت AOدرايران از سال 1378

2- عضو انجمن بين المللي جراحي پلاستيك 1371

3- عضو بنيان گذار انجمن جراحان پلاستيك غرب آسيا ( WASAP )1384

برگزاری کنگره ها

1 دبيرعلمي کنگره جراحي ترميمي اندامها تهران شهريور 1377

2 دبير علمي کنگره جراحي پلاستيک, جمجمه فک وصورت تهران اسفند 1378

3- رئيس منطقه اي کنگره جراحي جمجمه , فک وصورت A.Oتهران اسفند 1380

4- دبیر علمی سمینار جراحی جمجمه فک وصورت تهران بهمن 1384

5- دبير علمي سمينار جراحي اندوسكوپي صورت بيمارستان 15 خرداد تهران ارديبهشت 1385

کارشناس بررسی مقالات در مجلات داخلی :

1- مجله پژوهنده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2- مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3- مجله پزشکی قانونی

4- مجله علوم پزشکی مازندران

5- مجله پزشکی درد

6- مجله انگلیس علوم پزشکی شیراز

7- فصلنامه علمي پژوهشي جراحي ايران

8- مجله اورولوژي ايران

9- مجله علوم پزشكي تبريز

10- مجله پزشکی ارومیه

11-مجله پزشکی زاهدان

12- مجله پژوهش در علوم توانبخشی اصفهان

کارشناس بررسی مقالات در مجلات بین المللی :

International Article Reviewer Aesthetic Plastic Surgery, USA


آدرس مطب : 1
تلفن : 1 - 1

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بیوگرافیاسامی تیم فوق تخصصی جراحسفر چهاردهم به مناطق محرفرشتگان زمینی