دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی

فوق تخصص جراحی پلاستیک


شماره تماس مطب

Biography

Educations :

Medical Degree ( 1976 - 1983 ) , Ahwaz Medical University, Iran

General Surgery ( 1984 1988 ) , Ahwas Medical university, *Board Certified in Gerenal surgery , achieving highest grade ( No.1) in National Board Examinations in General Surgery (1989 )

Plastic & Maxillofacial surgery ( 1989 1992 ) , Iran Medical University , Tehran , ( chief resident for 12 months )

Participation in plastic and craniofacial surgery patients with professor Paul Tessier 1990,1991, Hazrat Fatemeh Hospital, Tehran Iran .

Board Certified in Plastic & reconstructive Surgery (1992)

Craniofacial fellowship 1994, UK.

Visiting Scholar

Craniomaxillofacial Surgery Fellowship,U.K (1993 1994)

Consultant Plastic Surgeon, Norman Waterhouse, Charing cross Hospital, Chelsea and Westminister Hospitals.

Craniofacial Surgery, UK 1993 Bary Johns, Great Ormond Hospital, Hospital for Sick children

Craniomaxillofacial Surgery, France 1994, Professor Yvon Raulo Consultant Plastic Surgeon, Henri Mondore Hospital.

Craniomaxillofacial Surgery France 1994

Maxillofacial Surgery, France 1994, Professor Franco Tulanse, Belvedre Clinique.

Craniomaxillofacial Surgery , France 1994, Professor Paul Tessier, Blomt Clinique.

Maxillofacial Surgery, Germany, 2004, LMU, Munich , Michael Ehrenfeld.

Plastic and Craniofacial Surgery, Yale University Connecticut, USA, Professor of Plastic and Head of Craniofacial Surgery Department, New Haven Hospital. 2005

Maxillofacial Surgery LMU Munich- Germany 2004

Plastic & Craniofacial Surgery Yale University , USA - 2005

Academic Positions :

Professor of Plastic and Reconstructive Surgery , Shahid Beheshti University of Medical sciences (SBMU)

Directomy of Plastic & Maxillofacial Surgery , Ahwaz Medical University (1994 1996 )

Chief of Cranio Maxillofacial surgery unit 15 Khordad Hospital (SBMU ) ( from 1996 )

Chief of Iranian A.O. CranioMaxilloFacial Division( from 1999-2010)

Head of Cranio - Maxillo Facial surgery team ( SBMU ) ( from 1998 )

Co Director of plastic surgery group training ( SBMU) ( from 2000 )

Member of Plastic Surgery National Board Examinations ( from 1994 )

Director of Medical Education , 15 Khordad Medical Center ( since 1996-2005)

Consultant of Research and Education , Iranian Journal of Plastic & Maxillofacial surgery( since 1997 2003 )

Deputy of chairman, Iranian Journal of Plastic & Maxillofacial Surgery (from 2003 ).

Consultant of Plastic Surgery Iranian Medical Council( since 1998)

Consultant of Iranian Forensic Medicine ( from 1999 )

Editorial Board Member of Medical Journal of Iranian Hospital , Dubai, UAE ( from 2001-2005 )

Editorial Board of Iranian Journal of forensic Medicine ( from 2002 ).

Editor in chief, Medical College Journal, Pejoohesh Dar Pezeshki (from 2009).

Journal Reviewer:

1) National :

Pejouhandeh Medical Journal , Shahid Beheshti Medical University

Pajouhesh Dar Pezeshki Journal of Research In Medical Sciences, Shahid Beheshti Medical University.

Forensic Medicine Medical Journal

Mazandaran Medical Journ

Dard Medical Journal

Shiraz Medical Journal, Shiraz Medical University

Iranian Urology Journal

Tabriz Medical Journal

Uremia Medical Journal

Zahedan Medical Journal

2) International

Aesthetic Plastic Surgery , USA

Memberships:

Directory Member of Iranian Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Association ( General Secretary) ( 2003 2005 )

Directory Member of Iranian Plastic & Reconstructive Surgery Association ( Vice president ) ( 2000 2003 )

Member of Iranian College of Surgeons (since 1988 )

Member of Iranian plastic surgery Association ( since 1994 )

Member of International Society of Plastic & Reconstructive Surgeons (since 1998)

President of Iranian Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (2005 - 2007)

Founding Member, West Asia Society of Aesthetic & Plastic Surgery (WASAP) (May 2005)

Director of 15 Khordad university medical center (since 2005)

(Hospital for Plastic, Reconstructive, Craniomaxillofacial, Aesthetic and

Burn Surgery patients )

Speciality Interests:

Craniomaxillofacial Anomaly surgery ( Cleft lip, Plastic, facial clefts … )

Craniomaxillofacial Trauma surgery ( Fractures , Burn )

Craniomaxillofacial Tumor surgery and Reconstruction

Craniomaxillofacial Reconstruction Surgery

Orthognatic and facial bone surgery

Aesthetic Facial Surgery

Current Research:

Craniosynostosis

Cleft lip Surgery

Facial Aesthetic, Blepharo

Endoscopic facial Surgery

Distraction osteogenesis

Rhinoplasty

Facial transplantation

Publications:

* Book

Skin Graft and Its Applications ( Persian ) , Hayyan, Tehran Iran 1997.

Botox and its applications in plastic surgery ( Persian ), Shahid Beheshti University Publication, Tehran, Iran 2007

360 Questions, A collection of developed tests from plastic surgery. Andishmand press,Tehran Iran 2011.

* Articles:

Kalantar H.A.J., Periscar Tissue Expansion, New Technique, Iranian Red Crescet Medical Journal ( Dubai, UAE ), volume 2: page: 75-78 , 2002

Motemed S., Kalantar H.A.J., Columellar Reconstruction with Washio flap, BPJS, volume 56 :page : 829-831 , 2003.

Motamed S., Kalantar H.A.J., Cervical Burn contracture Reconstruction with Expanded Occipito-Cervico-Rectoral flap, Journal of Burn ( volume 56:page 842-844,2003)

Kalantar H.A.J.,Davami ,B. No need in Preoperative use of antiseptic in Elective Outpatient Plastic Surgical Operations : a Prospective Study. Jour. Plastic Reconstr.Surg.116:529 - 2005

Kalantar H.A.J., Davami B, Trans-scalp Dermoid Cyst Excision, and immediate muscle graft, New technique , Jour. Plastic Reconstr Surg. 116:860-863,2005

Kalantar H.A.J., Khorvash B. Reconstruction of skin covering osteoradionecrosis of the mandible with the fasciocutaneus supraclavicular artery island flap, case report. Cranio-Maxillofacial Surgery Journal. Volume 34, Issue 7, 440-442, Oct 2006.

Hassan pour, E., Kalantar-Hormozi, A.J., Motamed, S., …. . Basal Cell Carcinoma of Scalp in patients with History of Childhood Therapeutic Radiation: A Retrospective Study and Comparison to Non-Irradiated patients, Annals of Plastic Surgery Journal . volume 57, N:5, 509-512, Nov 2006.

Kalantar-Hormozi, A.J., Beiraghi, A . Rhinometry: An Important Clinical Index in Evaluation of the Nose Before and After Rhinoplasty. Aesthetic Plastic Surgery. Volume 32, N:2, 286-293, March 2008.

Kalantar-Hormozi, A.J, Mozafari N, Rasti, Mehdi. Evaluation of Immediate and Long Term Adverse effects of Polyacrylamid Gel (PAAG) in Patients who underwent Facial Augmentation.Aesthetic Plastic Surgery. Volume 28, N:2, 139-142, March/April 2008.

Kalantar-Hormozi, A.J, Fadaee Naeeni.,A, Mozaffari, N., Mohammadsadeghi,Sh. Breast reconstruction with contralateral cutaneo-glandular flap. Iranian Journal of Cancer. Volume 1, No 4, 183-186. Autumn 2008.

Kalantar-Hormozi,A.J., Loghmani Sh., Motamed S. Using hairy and non-hairy retroauricular-temporal composite flap in facial reconstruction. Archives of Iranian Medicine. Nov 2009, 566-569.

Kalantar-Hormozi, A.J., Beiraghi, A . Avulsion of the corrugator supercilii muscle through closed Rhinoplasty approach. Jour. Plastic Reconstr Surg. 2010;125(5):200e-202e.

Kalantar-Hormozi,A.J., Zendehnam, H., Hosseini, S.N., Rasti, M., Rostami, Kh., Hamraz, H. Epinephrine’s effect in varying concentrations on the end artery organ in an Animal model. Journal of the college of Physicians and Surgeons Pakistan 2010, Vol.20(2):90-92.

Kalantar-Hormozi,A.J., Shafii, M.R. Mentosternal contracture treated with a massively expanded supraclavicular flap in a 25-year-old man: A case report. Journal of Burn.2010; (36) . e102 e105 .

Kalantar-Hormozi, A.J., Shafii, M.R. Bilateral Tunneled supraclavicular Island flaps for simultaneous reconstruction of massive facial defect and intra oral lining. Journal of Craniofacial Surgery. 2010 Volume 21 pp 1876.

Kalantar- Hormozi A.J.,Mohammad Sadeghi Sh., Mozaffari, N., Babaei, A.R., Asadi M. Facial Nerve Injury Following Orthognathic Surgery. ACTA Medica Iranica (Article in press) .

Kalantar- Hormozi A.J., Shahverdiani R., Mohammadi H.R., Zali A., Hallaj Mofrad H.R. Surgical treatment of metopic synostosis. Introduction of a new simplified technique. Journal of Craniofacial Surgery. January 2011, Volume 22, Issue 1, pp 261-265.

Kalantar-Hormozi A.J., Ghazisaidi M.R., Hosseini S.N. Unusual presentation of peripheral primitive neuroectodermal tumor of the maxilla. Journal of Craniofacial Surgery. November 2010 Volume 21- Issue 6 pp 1761-1763.

Tabatabaei SM., Kalantar_Hormozi A.J. Razi’s description and treatment of facial paralysis. Archives of Iranian Medicine. Vol. 14, No. 1, January 2011, 73 -75

Kalantar-Hormozi A.J., Fadaee Naeeni., A. An Introduction to New technique in rhinoplasty without Lidocaine/Adrenalin usage to Ablate the side effects.Aesthetic Plastic Surgery ( Acceptance)

Kalantar-Hormozi A.J., Shafii M.R. Supraclavicular flap: Reconstructive strategy for massive facial arteriovenous malformations. Journal of Craniofacial Surgery. May 2011, Volume 22 , Issue 3, pp 931-936.

Kalantar-Hormozi A.J., Hosseini S.N. Comparison of the application of allogeneic fibroblast and autologous mesh grafting with conventional method in the treatment of third degree burns. Journal of Burn ( Acceptance )

Ghazisaidi M.R., Kalantar-Hormozi A.J., Hallaj-Mofrad H.R. Septorhinoplasty as a treatment modality in refractory migraine headaches. Eur J Plast Surg. DOI 10.1007/s00238-011-0590-1. June 2011.

*International Congress :

1- British association of plastic surgeon UK, London , 8 Dec 1993.

2- Plastic surgery symposium , UK, London , 16 Dec 1993.

3- International Congress on Craniomaxillofacial surgery ,AOCMF,Switzerland , Dec 2003.

4- International Congress on Craniomaxillofacial ,AOCMF,UAE, Dubai , Dec 2004.

Article 1 : ( Prosigers in mandibular surgery )

Article 2 : ( Rigid fixation in bi maxillary osteotomy )

Article 3 : ( Mandibular bone hemanjioma, osteotomy and reconstruction of mandibula bone , a case report )

5- International Congress of orthodontics . Greece , 2004 .

Article : ( Orthodontic treatment in crouzon Patient, Poster presentation)

6- International Congress on Craniomaxillofacial Surgery ,AOCMF,UAE, Dubai, Dec 2005 .

Article1 : ( Surgery in Craniosynostos )

Article 2: ( mid facial fractures, management and surgical treatment)

7- Introduction of new potent autologus fibrin glue and itsapplication in medical fields , Iran’s first International conference on biomaterials, Tehran University of Medial Sciences, 21-24 Aban 1386, Tehran, Iran

8-Fixation techniques in Craniosynostosis , AOCMF Principles Course

with an advanced workshop on navigation, Imaging and Orbit. June 8-

10, 2011. Isfahan , Iran.

9-Moderator, International Congress on Craniomaxillofacial surgery

AOCMF Principles Course with an advanced workshop on

navigation, Imaging and Orbit. June 8-10, 2011. Isfahan, Iran.

10- International Congress of Advanced Rhinoplasty (ISAPS) Corrugator

muscle avulsion through Rhinoplasty approach. November 17-19,

2011. Tehran Iran.

11- Moderator,The 5th International Congress of Advanced Rhinoplasty

(ISAPS) , November 17- 19,2011, Tehran - Iran


آدرس مطب : 1
تلفن : 1 - 1

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بیوگرافیاسامی تیم فوق تخصصی جراحسفر چهاردهم به مناطق محرفرشتگان زمینی